Връзки с обществеността

курс по връзки с обществеността

Структура

  • Продължителност на курса: 3 месеца

Местоположение

Милано - Рим - Белград - София

Посещението е задължително и е възможно да се избира измежду два начина на преподаване: индивидуално или колективно.

Курсът

Сред съкратените модни курсове на Accademia del Lusso, този по Връзки с обществеността има за цел да предостави на участниците умения за разпространение и успешно изграждане на имиджа на дадена компания, продукт или марка, или развиване на дейностите свързани с връзките с обществеността. Позиционирането на даден образ се постига благодарение на синергията на свързаните по между си процеси, от постоянното посредничество между компанията, света на медиите и обществото до проектирането и създаване на ревюто/събитието и координирането на елементите, които ги съставят.

Целта на този курс е да предостави умения за разчитане и тълкуване на социалните и психологически процеси на връзките с обществеността и задълбочаване на всички канали за комуникация, използвани за промотиране и/или утвърждаване на имиджа на дадена модна колекция, стилист или компания.

Изучавани предмети

  • Комуникация на продукта мода: участници и инструменти за комуникиране
  • Медии и пресслужби
  • Техники на писане за пресслужбата
  • Проект на комуникация
Поискайте информация сега!