Съкратени модни курсове

Съкратените курсове на Accademia del Lusso

Към кой са насочени

Съкратените модни курсове на Accademia del Lusso са създадени за онези, които искат да получат за кратко време, познания по конкретни сектори.

Цели

Целта е да се позволи на заетите или работещи хора да получат качествено обучение.

Продължителност и структура

Съкратените курсове са кратки и интензивни курсове. Те са с 3 месечна продължителност и предвиждат два начина на преподаване: колективно или индивидуално.

Поискайте информация сега!