Интериорен дизайн

Тригодишно обучение за нтериорен дизайн

Структура

  • 1800 учебни часа разпределени в три учебни години

Представителства

Белград - София

Цели

Тригодишна програма за обучение за вътрешен дизайн в италианското училище по дизайна Accademia del Lusso в София предоставя на всички учащи необходимите знания за работа в областта на интериорния дизайн. Чрез програмата, освен теоретичните лекции е предвидена и поредица от практически дейности и упражнения, които позволяват на студентите да придобият допълнителен опит и да бъдат по-близо до тази професия.

В допълнение към редовните лекции, студентите ще имат възможност да посещават лекции и на гостуващи преподаватели, които са експерти в областта на интериорния дизайн и който щедро ще споделят опита си.

Специалности

Студентите ще се обучават как да представят своите идеи както компютърно така и с произволна форма на чертежи, ще придобият знания в областта на теорията на цветовете и ще се запознаят с материалите и съвременните световни тенденции. Освен това, ще се обучават по историята на на мебелен дизайн през вековете, ще анализират различни стилове и ще се запознаят с работата на най-изтъкнатите дизайнери. Курсови проекти по време на тригодишното обучение включват разработване на идейни проекти на жилища, туристически обекти (хотели, ресторанти и т.н.), както и проектиране на изложбени и търговски площи.

И не само това: по време на обучението е предвиден и стаж за периода от един до три месеца във водещи архитектурни бюра и студия за интериорен дизайн в София, с което се дава възможност на студентите за практическо приложение на всички придобитите знания.

Специалности

Интериорен дизайнер, Дизайнер на вътрешно пространство в архитектурни бюра или студия за интериорен дизайн

Поискайте информация сега!