Бранд мениджмънт

Тригодишно обучение в областта на управление на бранда (търговските марки)

Структура

  • 1800 учебни часа разпределени в три учебни години

Представителства

Милано - Рим – Белград - София

Цели

Търговската марка или бранд играе важна роля в представянето на идентичността на продукта, които е свързан с нея. Особено, когато става въпрос за модния сектор и луксозни стоки, брандът изразява стила на лицето, което купува дадения продукт.

В съответствие с дейностите, насочени към създаването на стойността на бранда и неговото развитие, създадени са сектори в рамките на работните единици и съответни специалности.

Професиите в рамките на този сектор са взаимосвързани, тъй като те трябва да разберат развитието на успеха или неуспеха на една колекция и да увеличът стойността на бранда чрез укрепване и по-ясно дефиниране на имиджа, рекламни кампании и специфичните характеристики на продукта.

Те трябва да могат да координират тенденциите и стилистично-естетическо развитие, интересите на фирмата и интересите на пазара, така че, ако е необходимо, отново да позиционират съответния бранд.

Специалности

Бранд Мениджъри присъстват във фирми, работещи в областта на модни и луксозни стоки, които имат определена репутация и генерират висока печалба.

Експерти в областта на брандиране проучват модните пазари и пазарите на луксозни стоки, конкуренцията и възможностите, които биха могли да бъдат реализирани. Те се занимават с анализа на тенденциите на пазара, проучването на крайните потребители и възможността да окажат влияние върху техните желания с помощта на подробен преглед на данни, свързани с продажбите, удовлетвореността на клиентите от предлаганите продукти и тяхното качество. Те трябва да са в състояние да разберат това, което потребителите очакват от съответната търговска марка или продукта.

Експерти в областта на брандинга са свързани с творческите екипи и работят заедно с тях за да разработят нови продукти, които ще бъдат представени на пазара. Поддържат тясна връзка с търговската мрежа като отделят специалното внимание на всяко едно търговско място, а именно от вида му до рекламни съобщения, които трябва да стигнат до потребителите. Специалностите, които се предлагат са: Marketing manager, Product manager, Customer service manager, Buyer, Лица отговорни за продажбата, търговските помещения и шоу-рум.

Поискайте информация сега!