Следдипломни модни курсове

Следдипломни Курсове на Accademia del Lusso

Към кой са насочени

Следдипломните курсове по мода на Accademia del Lusso а са задочни курсове, предназначени за студентите, които имат завършено средно образование или друга приравнена чуждестранна степен.

Цели

Създадени са с цел да предоставят на студентите едно стабилно техническо обучение, конкретно ориентирано към света на труда: модният бранш се нуждае от основни професионални фигури, които да съдействат на стилиста, като се занимават с всички етапи свързани с реализирането и продажбата на дадена модна колекция.

Продължителност и структура

Всички Следдипломни курсове са със задължително посещение, редовно обучение и с програмиран брой студенти, като тези елементи са необходими, за да осигурят оптимална връзка между студентите и преподавателите и да гарантират ефективна организация на дипломната работа с помощта на фирми от бранша. Курсовете са организирани по следния начин:

  • Аудиторни занятия
  • Упражнения по проектиране, включващи изследователски и приложни подходи насочени към насърчаване на обучението
  • Учебни упражнения, включващи срещи с гост-лектори и външни посещения

Студентите, преминали успешно Следдипломните курсове на Accademia del Lusso имат възможността да получат признание на образователните си кредити в онлайн Университета еКампус.

Поискайте информация сега!