PRODUCT & PROGRAMME MANAGEMENT

Магистърска програма по мода

Структура

  • 9 месеца образователни дейности + възможност за стаж
  • Провежда се само на английски език

Местоположение

Милано - Рим

Цена

18.900 евро

Celi

Фирмите, работещи в „модния бранш”, към настоящия момент се характеризират от значителна сложност на производствената си верига и на търговския процес. Посещаването на Магистърския курс по мода, Ви позволява да получите точните умения за работа в този очарователен отрасъл.

Магистърската програма за Продуктов Мениджър на училището за мода Accademia del Lusso има намерение да изгради един профил, който лесно може да се впише в продуктовата част на фирмите от отрасъла. Процесът на обучение позволява да се получат не само общи познания за отделните фирмени тематики, а и специфични умения от технически вид в сферата на индустриалното производство в модния бранш. Предоставя също така, инструментите за работа по продукта в съответствие с пазарните изисквания.

Процесите анализирани по време на обучението са свързани като цяло с луксозните стоки и по-конкретно, с модния бранш, в съответствие със спецификата на техните процеси за развитие на продукта.

Професионалисти в областта

За да се осигури необходимата координация на функционалните дейности в съответствие с целите за постигане, се усеща все повече необходимостта от въвеждане на нови организационни позиции с роли на функционално интегриране, сред които и тази на Продуктовия Мениджър.

Продуктовият Мениджър е отговорен за развитието на продукта, от проектирането до реализирането на мострите. Дейността, която му е отредена е доста обширна и започва от оценката за успеваемостта на предложеното от различните фирмени отдели, до организирането на производствена линия, за чийто крайни резултати е смятан за отговорен. Продуктовият Мениджър, работещ в модния бранш, работи с техническите аспекти на продукта и си сътрудничи с отговарящия за проучванията на пазара и стайлинг отдела, както и с отговорник продажби.

По-конкретно курсът има за цел да обучи фигури като Продуктов Мениджър, Моден Координатор, Купувач, Консултант проучвания, Техник производство.

Образователни дейности

Учебният план предвижда присъствени учебни занимания, теоретично-практически дейности разделени на модули, образователни конгреси, включващи реализирането на проекти, уъркшопове и семинари от гост-преподаватели, посещения на фирми, участие в събития и панаири от сектора. Всеки един модул от присъствените учебни занимания предвижда проверка на знанията. Курсът приключва с краен изпит, който дава правото да се издаде удостоверение за посещение.

Университетски Магистърски програми

Accademia del Lusso и Университета еКампус се обединиха, за да създадат три висококвалифицирани Магистърски програми, в състояние да осигурят на студентите една отлична подготовка в сферата на модния мениджмънт.
Магистърските програми предвиждат записване в престижния Университет, позволявайки по този начин на студентите, притежаващи необходимите реквизити и преминали успешно всички изпити, както и финалния изпит, да получат степен Магистър Първо Ниво с 60 CFU (образователни кредита).

Възможности за стажуване

Отделът за позициониране на Accademia del Lusso е особено активен в създаването на контакти с големи фирми от бранша, за да позволи на студентите от Магистърските програми по мода да намерят подходящи възможности за стажуване.

Поискайте информация сега!