Комуникационен Мениджмънт за луксозни стоки

Магистърска степен по Модна комуникация

Структура

  • 9 месеца обучение + възможност за стаж

Местонахождение

Милано - Рим

Цена

18.900 евро

Цели

В света на модата и луксозните стоки, комуникацията е една комплексна стратегия, тъй като трябва да предаде духа и стила на живот, който марката изразява.

Магистърската програма по комуникация и мода в Accademia del Lusso , цели да обучи една професионална фигура, която да покрие позициите поставени начело в институционалната комуникация, в сферата на фирми, които управляват една или повече марки или агенции работещи на аутсорсинг, на които са предадени дейности като писане на комюникета и текстове за институционалната реклама, поддържане и развиване на контакти с информационните служби, поддържане на връзките с обществеността и организиране на събития. Други професии се позовават на специализирана комуникация, която се движи в медиите от бранша – като списания, портали и телевизия – и на една продължителна комуникация, основаваща се на специални събития и лица.

Професионалисти в областта

Тук попадат всички онези професии, насочени към създаването и организирането на фотографски съдържания и услуги за публикуване, стайлинг дейностите и консултациите на дадена модна колекция, на даден продукт или знаменитост по повод модни ревюта или рекламни кампании.

По-конкретно, курсът има за цел да обучи фигури като Стайлинг Консултант, Мениджър Комуникации, Организатор на Събития, Мениджър Връзки с Обществеността, Отговорник Отдел Печат, Редактор, Стилист, Консултант Проучвания.

Образователни дейности

Учебният план предвижда присъствени учебни занимания, теоретично-практически дейности разделени на модули, образователни конгреси, включващи реализирането на проекти, уъркшопове и семинари от гост-преподаватели, посещения на фирми, участие в събития и панаири от сектора. Всеки един модул от присъствените учебни занимания предвижда проверка на знанията. Курсът приключва с краен изпит, който дава правото да се издаде удостоверение за посещение.

Университетски магистърски програми

Accademia del Lusso и Университета еКампус се обединиха, за да създадат три висококвалифицирани Магистърски програми, в състояние да осигурят на студентите една отлична подготовка в сферата на модния мениджмънт. Магистърските програми предвиждат записване в престижния Университет, позволявайки по този начин на студентите, притежаващи необходимите реквизити и преминали успешно всички изпити, както и финалния изпит, да получат степен Магистър Първо Ниво с 60 CFU (образователни кредита).

Възможности за стажуване

Отделът за позициониране на Accademia del Lusso е особено активен в създаването на контакти с големи фирми от бранша, за да позволи на студентите от Магистърските програми по мода да намерят подходящи възможности за стажуване.

Поискайте информация сега!