Бранд мениджмънт за луксозни стоки

Магистърска програма с профил мода

Структура

  • 9 месеца обучение + възможност за стаж

Местоположение

Милано - Рим

Цена

18.900 евро

Цели

Магистърската програма по мода в Accademia del Lusso има намерение да обучи професионалист компетентен по бранд мениджмънт, който да бъде една завършена еволюирала фигура, свързващ елемент между креативната мисъл и пазара, в състояние да координира креативните таланти с целите на бизнеса. Ситуациите анализирани по време на процеса на обучение касаят като цяло сектора на луксозните стоки и, понякога, модния бранш, обръщайки внимание на спецификата на някои процеси, свързани с него.

Целта на училището за мода Accademia del Lusso е да обучи една фигура, която да насърчава философията на марката, с основите на стратегическия и оперативен маркетинг. Именно поради това се проследява целия процес на развитие и продажба на продукта свързан с бранда, обръщайки внимание на стила, на грижата за качеството на продуктите, на визията и ефикасността на рекламните кампании.

Професионалисти в областта

Става въпрос за фигурата отговорна за развитието и позиционирането на даден бранд. Контролира развитието на дадена модна колекция от гледна точка на съдържание, тенденции, вкус, ценова категория, политики за продажба и дистрибуция, обръщайки специално внимание на изследването на конкуренцията и развитието на пазара. Има също така и задачата да гарантира успеха или, евентуално, репозиционирането на бранда. Многобройните умения на този професионалист му позволяват да се движи в рамките на различни сфери и роли, от маркетинга до брандинга, от лицензирането до дистрибуцията.

По-конкретно курсът има намерение да създаде фигури като Маркетинг мениджър, Бранд мениджър, Лицензионен мениджър, Мениджър обслужване на клиенти, Сейлс Мениджър, Регионален мениджър, Регионален Мениджър Износ, Ритейл Мениджър.

Образователни дейности

Учебният план предвижда присъствени учебни занимания, теоретично-практически дейности разделени на модули, образователни конгреси, включващи реализирането на проекти, уъркшопове и семинари от гост-преподаватели, посещения на фирми, участие в събития и панаири от сектора. Всеки един модул от присъствените учебни занимания предвижда проверка на знанията. Курсът приключва с краен изпит, който дава правото да се издаде удостоверение за посещение.

Университетски Магистърски програми

Accademia del Lusso и Университета еКампус се обединиха, за да създадат три висококвалифицирани Магистърски програми, в състояние да осигурят на студентите една отлична подготовка в сферата на модния мениджмънт. Магистърските програми предвиждат записване в престижния Университет, позволявайки по този начин на студентите, притежаващи необходимите реквизити и преминали успешно всички изпити, както и финалния изпит, да получат степен Магистър Първо Ниво с 60 CFU (образователни кредита).

Възможности за стажуване

Отделът за позициониране на Accademia del Lusso е особено активен в създаването на контакти с големи фирми от бранша, за да позволи на студентите от Магистърските програми по мода да намерят подходящи възможности за стажуване.

Поискайте информация сега!