Магистърски програми за мода

Магистърските програми на Accademia del Lusso

Към кой са насочени

Магистърските програми по мода на Accademia del Lusso са насочени към италиански студенти притежаващи диплома за висше образование и към чуждестранни студенти с еквивалентна квалификация. За целите на приема и при конкретно запитване, се разглеждат и молбите на все още недипломирали се студенти и ученици идващи от училища специализирани в модния бранш.

Цели

Bu programların amacı moda ve lüks sektöründe çalışmak için bireyler hazırlamaktır. Accademia del Lussoda dokuz ay master Kursu okumadan sonra, öğrenciler mukemmel teorik ve teknik bilgilerden dolayi bir sıra uzman pratik beceri ve deneyim elde etmiş olacak ve moda ve lüks yönetiminde geniş miktarli pozisyonlara rekabetçi aday haline gelmiş olacak.

Master derecesi

Целта на Магистърските програми по мода в Accademia del Lusso е да обучи висококвалифицирани кадри за системата на големите луксозни марки, а именно професионалисти, мениджъри и проектанти, които, след като са придобили теоретичните и технически познания придобити в 9-те месеца обучение, са в състояние да се наложат утвърдително в контекста на фирми и компании за аутсорсинг.

Преподаватели

Преподавателският колектив е съставен от мениджъри, професионалисти, университетски преподаватели и доценти, които провеждат изследователски и образователни дейности в тази сфера. Често ни посещават и гост-лектори, идващи от бизнес средите.

Структура и продължителност

Магистърските програми по мода са с продължителност от 9 месеца и включват образователни дейности разпределени на лекции, упражнения и проверки на наученото.

Университетски Магистърски Програми

Accademia del Lusso и Университет и Кампус се обединиха, за да създадат три висококвалифицирани Магистърски програми, в състояние да гарантират на студентите една отлична подготовка в сферата на модния мениджмънт. Магистърските програми предвиждат записването в престижния Университет, позволявайки на тези които притежават необходимите изисквания, и които преминат успешно всички изпити, включително и финалния изпит, да получат Магистърска степен Първо ниво с 60 CFU (образователни кредита).

Отделът за позициониране на Accademia del Lusso е изключително активен в намирането на контакти с големи фирми от бранша, за да позволи на студентите да открият възможности за стажуване.

Поискайте информация сега!